ARBOTECHCHECK

NEEM VEILIGE WERKPLEK DE MAAT

Tekst Ronald de Kreij Beeld Albert Heijn

‘TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN ZIJN NIET NIEUW’

Wie werkt met nieuwe innovatieve technieken, zoals robots in distributiecentra, doet er goed zo af en toe te kijken of de werkplek nog altijd veilig en gezond is. De Arbotechcheck van de FNV helpt hierbij.

Albert Heijn heeft in Zaandam de primeur met een volledig geautomatiseerd distributiecentrum. Is het personeel daarmee beter af? ‘Dat zal de tijd moeten uitwijzen’, zegt Naima van Willigenburg. ‘Ik ben erg nieuwsgierig, want het werk dat overblijft is vooral repeterend. Eenzaam werk bovendien met weinig autonomie. Dat zijn allemaal kenmerken van zwaar werk. Dus misschien is het werk voor de mensen op de werkvloer juist wel zwaarder geworden.’

Van Willigenburg is adviseur arbeidstijden en veilig en gezond werken bij de FNV en heeft de Arbotechcheck bedacht en samen met collega’s uitgewerkt. ‘Technologische ontwikkelingen zijn niet nieuw’, vertelt ze, ‘maar ze gaan tegenwoordig wel veel sneller. Het doel is echter onveranderd. Nieuwe technieken moeten de medewerker helpen en niet andersom. De medewerker mag geen verlengstuk van de techniek worden.’

Voorbeelden van recente innovaties zijn zoals gezegd automatisering van de distributiecentra, collaboratieve robots die werken naast en met mensen, en de metselrobot. Deze laatste is eveneens een voorbeeld waar je vraagtekens bij kunt plaatsen: de robot metselt, maar een mens moet de zware stenen inladen. En dát is nou precies wat de FNV niét wil. De techniek dient er (vooral) op gericht te zijn de mens te ontlasten.

Interieur van het volledig geautomatiseerde distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam

ZWAAR WERK

De FNV vindt het belangrijk dat werkenden alert zijn op zaken die op het werk kunnen spelen en die invloed hebben op hun gezondheid. Van Willigenburg: ‘De Arbotechcheck is een lijst met vragen over machineveiligheid, lichamelijke belasting en zo nog wat zaken meer. De lijst is niet al te uitputtend. Dat kan ook niet, want daarvoor gaan de ontwikkelingen te snel. En we vragen ook geen waardeoordeel.’

Het is de bedoeling dat de uitkomsten worden gebruikt voor een gesprek op de werkvloer. Tussen medewerkers of hun vertegenwoordigers met bijvoorbeeld de preventiemedewerker, de arbo-arts of de bedrijfsleiding. ‘Het gaat ons om de kwaliteit van het werk en de gevolgen van innovaties voor jouw functioneren. Wanneer je dat in beeld hebt, kun je er ook iets aan doen. Zoals dat is gebeurd in een distributiecentrum waar de robots te veel warmte produceerden. Pas toen dat was opgeschreven en aansluitend besproken, werd de ventilatie aanpast. Dat is winst.’

De Arbotechcheck is te vinden op de website van de FNV. Vinden de medewerkers na het invullen geen gehoor voor geconstateerde problemen, dan adviseert Van Willigenburg ze te bellen met de Arbo-Adviespunt van de FNV. Dat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur op 088 368 0609.

Deel deze pagina