VALENTIJNSACTIE

WINKELMEDEWERKERS HEBBEN HOGER LOON HARD NODIG

Tekst Ronald de Kreij Beeld FNV

‘DEZE UITKOMSTEN ZIJ RONDUIT VERONTRUSTEND’, ZEGT FNV-BESTUURDER LINDA VERMEULEN

Zeker de helft van de winkelmedewerkers kan niet of nauwelijks rondkomen van wat zij verdienen. En ze ervaren meer problemen. De bond brengt hun klachten in kaart.

FNV Handel maakt zich sterk voor een gewoon goed loon voor iedereen die werkt. Dus ook voor winkelmedewerkers. Maar zij krijgen niet wat ze verdienen. En de werkgevers lijken ook niet van plan om de lonen binnen afzienbare tijd naar een fatsoenlijk niveau te tillen, gezien de zeer slechte voorstellen waarmee zij steeds weer de cao-overleggen ingaan.

FNV Handel weigert zijn handtekening onder slechte cao’s te zetten. Maar de bond legt zich niet bij de situatie neer. Diverse recente stakingsacties in de sector Handel hebben voor de werknemers goed uitgepakt. Ook op andere vlakken voert de bond actie. Op 13 februari bijvoorbeeld hebben kaderleden in het centrum van Utrecht een kaartenactie uitgevoerd om zo in gesprek te komen met collega’s over hun beloning. Een dag later, op Valentijnsdag, liepen kaderleden mee met een protestmars in Amsterdam vóór verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Deze mars was onderdeel van de landelijke FNV-campagne Voor 14.

Vul de enquête in


Zeker de helft van de winkelmedewerkers komt niet rond. En minstens zoveel heeft nooit een vast rooster. Dat blijkt uit een steekproef onder 300 mensen die werken in de winkels. Herkenbaar? Vertel ons jouw ervaringen en vul de enquête in. Dan pakken we het samen aan.

ENQUÊTE

Dat de winkelmedewerkers een hoger loon hard nodig hebben, blijkt onder meer uit een steekproef waarin de bond 300 winkelmedewerkers vroeg naar hun beloning, roosters en beschikbaarheid. Daaruit blijkt dat zeker de helft van hen soms tot nooit rond kan komen van het loon, dat eveneens meer dan de helft nooit een vast rooster heeft en dat iets minder dan de helft zes of soms zelfs zeven dagen per week beschikbaar moet zijn,

‘Deze uitkomsten zij ronduit verontrustend’, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. ‘Het loon is veel te laag en staat in geen enkele verhouding tot de enorme flexibiliteit die gevraagd wordt. De enorme beschikbaarheid zou moet doorwerken in de beloning. Bovendien zijn winkels steeds vaker en langer open. De FNV vindt dat ook die extra beschikbaarheid van werknemers beloond moet worden. Zo ontstaat een prikkel voor werkgevers om bewuster om te gaan met de eis van rond de klok beschikbaarheid van hun mensen.’

Vermeulen ziet in de uitkomsten voldoende aanleiding om de steekproef uit te breiden tot een uitgebreide enquête. ‘Wij gaan dit verder onderzoeken’, zegt ze. ‘Werken moet lonen. Ik roep daarom iedereen die in een winkel werkt op om onze enquête op internet in te vullen. Ook niet-leden van de FNV. In het najaar komen we dan met de eindresultaten van dit vervolgonderzoek. Ook zullen we dan bekend maken wat we met die uitkomsten gaan doen.’

Kaderleden in actie in Utrecht, om met collega’s te praten over hun beloning

Deel deze pagina