DC JUMBO

AANDACHT VOOR GEVOLGEN AUTOMATISERING

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

Ron van de Laar weet precies waar hij op zou focussen, mocht hij ooit nog eens in de landelijke politiek belanden: de almaar verdergaande automatisering en de gevolgen daarvan voor werknemers.

Op 17 maart vinden in Nederland parlementsverkiezingen plaats. Stel dat jij in de Tweede Kamer zou worden gekozen, wat zou jij dan als politicus veranderen ten gunste van jouw werk nu in de detailhandel? We vroegen het diverse leden van FNV Handel.

Ron van de Laar is magazijnmedewerker op het distributiecentrum van Jumbo in Veghel. Hij ziet steeds meer nieuwe distributiecentra verschijnen die zijn geautomatiseerd of gemechaniseerd. Ook Jumbo ontkomt er volgens hem niet aan hierin te investeren. ‘Keerzijde van dit verhaal is dat bestaande distributiecentra worden gesloten en een groot deel van de mensen die er werken hun baan verliezen. De politiek zou het voortouw moeten nemen om ons land te behoeden voor al te ingrijpende gevolgen. Een hoge werkloosheid is funest voor de economie en vooral voor de mensen die het overkomt.’ Natuurlijk, Ron ziet ook wel dat thuisbezorging een steeds hogere vlucht neemt en dat al die pakketten en boodschappen verzameld en naar de klant gebracht moeten worden ‘Dit schept weer nieuwe banen. Maar zijn dit ook volwaardige banen met een fatsoenlijk salaris en goede andere arbeidsvoorwaarden? Kunnen er nog goede cao’s worden afgesloten?’

Zie hier zijn oplossingen. ‘De overheid moet er voor zorgen dat er scholingsbudgetten komen zodat mensen die hun baan verliezen als gevolg van automatisering elders aan de slag kunnen. Vaak is het budget conform het sociaal plan onvoldoende of soms zelfs helemaal niet afgesproken. Zeker niet voor degenen die buiten de eigen organisatie verder moeten kijken. Hier zou de overheid moeten bijspringen.’ Ook pleit Ron voor meer branche-cao’s, zodat er een gelijk speelveld ontstaat tussen concurrenten. Daardoor worden werknemers en bedrijven niet tegen elkaar uitgespeeld. In het verlengde hiervan zou hij niet meer toestaan dat arbeidsvoorwaarden en cao’s worden afgesloten met zogenaamde nepbonden die amper leden en daardoor eigenlijk geen draagvlak hebben en eigenlijk alleen maar voor verslechteringen zorgen.

‘Automatisering zorgt er mede voor dat bedrijven non stop kunnen opereren’, vervolgt hij zijn betoog. ‘Dit trekt een zware wissel op de werknemers die overblijven. Daarom pleit ik voor beter toezicht op de naleving van de arbowetgeving. Daarnaast moeten er goede pensioenregelingen worden afgesproken, zodat deze mensen eerder kunnen stoppen met werken. Hierin gaan bedrijven vaak niet mee, dus zal de overheid dit moeten eisen en mogelijk maken. Zodat het toch gebeurt én het financieel is op te brengen voor beide partijen.’ Tot slot zou Ron als politicus een einde maken aan het uitkleden van de ontslagvergoedingen. ‘Wie zijn baan verliest door automatisering moet een fatsoenlijke vergoeding tegemoet kunnen zien.’

‘Overheid moet zorgen voor budgetten voor scholing’

Deel deze pagina