KADERCURSUS

‘JE BENT LID EN JE LEERT WAT’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

ALFA SAKO: ‘IK HEB MIJN KWALITEITEN LEREN KENNEN’

Twee medewerkers op het distributiecentrum van Lidl in Weert hebben onlangs met succes de kaderopleiding van FNV Handel afgerond. Waarom deze cursus? ‘Om mijn collega’s te kunnen helpen.’

‘Het belangrijkste wat ik heb geleerd is communicatietechniek’, vertelt Jan Dobrzynski. Hij is orderpicker op het distributiecentrum van Lidl in Weert, maar praat nu als kaderlid van FNV Handel. Jan heeft namelijk zojuist de kaderopleiding van de bond gevolgd. Dat waren vier intensieve dagen cursus (waarvan twee live en twee online) waar bij de meest uiteenlopende onderwerpen zijn behandeld. Gesprekstechnieken, sociale vaardigheden, zelfs het arbeidsrecht komt aan bod. ‘Dit laatst vond ik lastig’, zegt Jan. ‘De materie zelf is al ingewikkeld, maar het feit dat ik niet heel goed Nederland praat en lees – ik begrijp overigens wel alles wat ik hoor – maakte het extra moeilijk. Maar gelukkig was mijn collega Alfa er ook. Hem kon ik in geval van nood vragen om nadere tekst en uitleg.’

De man op wie hij doelt is Alfa Sako, reachtruckchauffeur op eveneens het Lidl-DC in Weert. ‘Ik ben zelf pas vakbondslid sinds 2020’, zegt hij. ‘Dat komt omdat ik ben gevraagd lid te worden. Heel eerlijk gezegd wist ik tot dat moment weinig van de bond. Dat ik nu ook de kadercursus heb gevolgd, heeft twee redenen. In de eerste plaats om mezelf meer te leren over de bond. En in de tweede plaats om voortaan ook anderen te kunnen vertellen over de bond. Wat hebben zij aan het vakbondslidmaatschap? Wat zijn hun rechten en plichten op het werk? Dat soort dingen. Nu sta ik sterk als ik anderen help. Simpelweg omdat ik nu zelf ook meer weet.’

HELPEN

Ook Jan heeft zich voor de cursus ingeschreven om zijn collega’s te kunnen helpen. Hij focust hierbij in de eerste plaats op zijn Poolse landgenoten. ‘We delen dezelfde taal, dus het is niet vreemd dat ze als eerste bij mij aankloppen wanneer ze vragen hebben. En die hebben ze. Zelfs de vaste krachten. Ze kennen hun rechten niet. Zoals die Poolse vrouw die verlof vroeg omdat ze met haar zoon naar het ziekenhuis moest. Dat kreeg ze niet van haar leidinggevende. Althans, niet betaald. Maar dat was verkeerd gezien, zo ontdekte ik. Want voor dit soort kwesties bestaat een recht op betaald calamiteitenverlof. Zo heb ik haar kunnen helpen.’

Alfa heeft soortgelijke ervaringen. En ook niet onbelangrijk: hij heeft door de cursus te volgen ook zichzelf geholpen. ‘Je kent jezelf en je weet wat je kunt. Dat zie je echter niet als kwaliteiten. Op de kadercursus heb ik mijn kwaliteiten leren kennen, maar ook de dingen die ik nog kon verbeteren. Daar hebben we aan gewerkt.’

CRUCIAAL

Jan en Alfa zijn actief lid van de Lidl-kadergroep van FNV Handel. Vakbondsbestuurder Fatma Bugdayci stimuleert al haar kaderleden om minimaal de basiskaderopleiding te volgen (er is ook nog een gevorderdencursus). Net als Jan en Alfa hebben inmiddels bijna alle leden van de kadergroep de basisopleiding gedaan.

De kadercursussen zijn een belangrijk kurk waarop de FNV drijft. Sterke en goed geïnformeerde kaderleden zijn cruciaal voor goed vakbondswerk. Daarom steekt de bond hier veel tijd en energie in. De cursus is een kennismaking met de theorie achter vakbondswerk en de praktijk die hiermee gepaard gaat. En dus krijgen de deelnemers les in vakbondsgeschiedenis en vakbondsthema’s zoals de cao, pensioenen en arbeidsomstandigheden. Maar ook de praktijk is onderdeel van het lespakket.

In principe kan ieder lid van de bond de cursus volgen. Zoals gezegd in het belang van goed vakbondswerk, maar ook in het belang van de deelnemers zelf. De cursus helpt hen om zichzelf te empoweren tot talentvol actief vakbondslid. De nadruk ligt op activerend vakbondswerk, waarbij de leden meer dan nu zélf bijdragen aan oplossingsrichtingen voor geconstateerde problemen. Zo’n manier van vakbondswerk vraagt van de kaderleden uiteraard de nodige kennis en kunde.

VERTROUWEN GEVEN

In het verlengde van dit laatste even terug naar wat Jan hierboven vertelde over zijn communicatietechniek. Wat heeft hij op dat vlak dan precies geleerd? ‘Goed luisteren’, luidt zijn antwoord. ‘Natuurlijk, elke situatie is anders, maar vaak is het ’t beste om eerst het hele verhaal van iemand aan te horen en dan pas te adviseren. Bovendien geeft goed luisteren vertrouwen, en dat is ook belangrijk. Ik wilde nog wel eens te snel zijn met mijn adviezen.’

Alfa op zijn beurt gaat naast het geven van adviezen ook proberen om zoveel mogelijk collega’s als nieuwe leden van bond in te schrijven. ‘Velen durven dat niet, omdat ze bang zijn dat de werkgever dit niet wil. Ze kijken hierdoor op een negatieve manier naar de vakbond. Ik ga ze nu uitleggen dat dit nergens voor nodig is en dat lid worden juist heel goed voor ze is.’

KADERCURSUSSEN ZIJN EEN BELANGRIJK KURK WAAROP DE FNV DRIJFT
JAN DOBRZYNSKI: ‘GOED LUISTEREN GEEFT VERTROUWEN’

Deel deze pagina