PENSIOENFONDS

‘VROUW MET EEN MISSIE’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

‘MET DE PENSIOENEN VAN DE MEDEWERKERS IN DE DETAILHANDEL ZIT HET WEL GOED’

In de detailhandel werken aanzienlijk meer vrouwen dan mannen. Maar in het bestuur van het Pensioenfonds Detailhandel zaten altijd meer mannen dan vrouwen. Nu niet meer. Daarmee is één van de doelstellingen van de nieuwe voorzitter Selma Skalli bereikt. Maar ze wil meer.

Selma Skalli, bestuurder bij FNV Handel, kan niet zeggen de hoeveelste voorzitter ze is geworden van het Pensioenfonds Detailhandel. Daar heeft ze geen onderzoek naar gedaan. Maar ze weet wel dat ze pas de tweede vrouwelijke voorzitter is. Dat had beter gekund, zou je zeggen.

‘Zeker’, reageert Skalli. ‘Daarom heeft het ook onze aandacht. Toen ik in 2017 aantrad als aspirant-bestuurslid was ik na een lange tijd weer de eerste vrouw in het bestuur. Sinds kort zitten we er met vijf vrouwen. Daarmee is eindelijk een gelijke verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke bestuursleden bereikt.’

WEL DE JONGSTE

Ze is dan dus wel niet de eerste vrouwelijke voorzitter, maar met haar 37 jaar is ze in ieder geval wél de jongste pensioenfondsvoorzitter in Nederland. ‘Ach’, relativeert ze, ‘dit soort dingen zegt mij eigenlijk helemaal niets. Het gaat mij er om dat ik een representatieve voorzitter kan zijn. En dat ben ik. Ik vertegenwoordig het grootste deel van de actieve deelnemers aan het fonds. Want het merendeel van de medewerkers in de detailhandel is vrouw en jong.’

Wat ze ook graag wil, is dichter bij haar doelgroep staan. ‘Heel gek misschien dat ik dit als pensioenfondsvoorzitter zeg, maar ik herken hun positie: ze zijn helemaal niet zo met hun pensioen bezig. Dat had ik ook. Het is dat ik via mijn werk in de pensioenwereld beland ben, want anders was dat nu misschien nog steeds zo geweest. Met deze beide ervaringen in mijn achterhoofd ga ik me er sterk voor maken dat we als pensioenfonds straks meer in het bewustzijn van ook de jongere deelnemers terecht komen. Dat is mijn missie.’

‘Snap je nu waarom we tot nog toe relatief weinig jongeren in het in pensioenfondsbesturen zien?’, vraagt ze. ‘In ons verantwoordingsorgaan – het orgaan waar wij als bestuur verantwoording aan afleggen over onder meer onze beleggingsstrategie en communicatiebeleid richting de deelnemers – zijn jongeren en vrouwen gelukkig wel goed vertegenwoordigd. Ik prijs me gelukkig met het feit dat wij als FNV daar twee jonge vrouwen en één jonge man hebben afgevaardigd.

WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Voor wie het allemaal nieuw is: het Pensioenfonds Detailhandel wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers- en de werkgeversorganisaties. Zij vaardigen bovendien ieder één voorzitter af, die deze rol bij toerbeurten elk één jaar vervullen. Skalli: ‘Dit jaar leveren de werkgevers de acterend voorzitter, en ik neem die taak volgend jaar op mij. Maar het is wel de bedoeling dat we de zaken gezamenlijk oppakken. Alleen houdt slechts één van ons aan de vergadertafel de voorzittershamer vast.’

De rol van de bonden binnen het pensioenfonds is de behartiging van de belangen van de deelnemers, oftewel de werknemers. ‘Als FNV denken we mee met bepaalde keuzes, zoals de afweging tussen het rendement en de risico’s van beslissingen. En we zien er op toe dat er wel maatschappelijk verantwoord wordt belegd. Dus bijvoorbeeld niet in bedrijven die werken met kinderarbeid, iets wat in de detailhandel helaas nog steeds voorkomt. Maar ook niet in bedrijven die de arbeidsvoorwaarden van hun werknemers niet respecteren. Dit alles gekoppeld aan liefst zo goed mogelijke resultaten, zodat de deelnemers verzekerd zijn van een goed pensioen.’

GOED PENSIOEN

Nu we het er toch over hebben: ‘Met dat pensioen in de detailhandel zit het trouwens wel goed’, zegt ze geruststellend. ‘We hebben de pensioenuitkeringen nog niet hoeven korten en hebben dit jaar zelfs kunnen indexeren met 0,5 procent. Voor wie nu nog jong is ziet de zekerheid van de uitkering ook in de toekomst er goed uit.’ Dit betekent niet dat het bestuur rustig achterover kan leunen. ‘We moeten op de kosten blijven letten. Daarom is het doel, overigens ook vanuit de FNV, om de komende tijd te groeien. Dat kunnen we doen door aan kleinere fondsen te vragen zich aan te aansluiten, waardoor de kosten dalen. En onlangs zijn we overgestapt naar een nieuwe pensioenuitvoerder waardoor we eveneens goedkoper uit zijn.’

In het verlengde van haar persoonlijke wens om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren wil ze dat die goed bereikt worden met nieuws over het doen en laten van het fonds, maar ook dat zij gemakkelijker bij hun eigen pensioengegevens kunnen komen. ‘Bijvoorbeeld door eenvoudig te kunnen inloggen op internet. Deze stappen zijn we nu aan het maken, mede dankzij onze nieuwe uitvoerder.’

SELMA SKALLI: ‘ALS FNV DENKEN WE MEE MET BEPAALDE KEUZES’

Deel deze pagina