CAO SUPERS 2020

‘NIET KLAPPEN, MAAR LAPPEN’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Marloes van Rooij, Michael Faasen, Shutterstock

Het staat al langer in de agenda, maar de coronacrisis gooide roet in het eten: het overleg over een nieuwe supermarkt-cao. Maar binnenkort zal toch echt de aftrap worden gegeven. De leden van FNV Handel rekenen op een stevige loonsverhoging. En meer.

CARIN

Ze weet heel goed waarom zij vindt dat de lonen in de nieuwe cao een flinke stap omhoog verdienen: ‘De supermarkten maken grote winsten. Al jaren aan een stuk. Maar wij hebben er sinds de crisis in 2008 slechts mondjesmaat loon bij gekregen. Ondertussen is alles duurder geworden. En hebben wij alles en iedereen door de verschillende crises geloodst. Ook nu weer, met de coronacrisis. We werken keihard en leggen hierbij nu zelfs onze gezondheid in de weegschaal. Dat verdient eindelijk waardering. Niet alleen in schouderklopjes, maar ook financieel.

Aldus Carin Steenbergen, winkelmedewerkster bij Lidl en kaderlid van FNV Handel.

MICHAEL

Ook hij weet heel goed waarom hij vindt dat de werkgevers in de nieuwe cao nu eindelijk eens over de brug moeten komen: ‘Dit is een rare tijd om in te leven en te werken. Corona heeft de wereld op zijn kop gezet. Albert Heijn is hier goed mee omgegaan, maar de medewerkers hebben ook een flinke prestatie neergezet. Nu blijkt zelfs ineens dat we een vitaal beroep hebben en dat we respect en waardering verdienen. Fijn om te horen, maar dan denk ik: laat dat dan ook maar zien. Niet voor ons in je handen klappen, maar poen lappen. In de vorm van een stevige bonus, maar veel liever nog een flinke loonsverhoging. Ik werk bij Albert Heijn, de grootste supermarktketen in Nederland, koploper en leidend in de branche. Dus die zou best het voortouw kunnen nemen. Maar als het gaat om financiële waardering geeft Albert Heijn niet thuis. Dan is het opeens: laten we eerst afwachten wat de rest van de sector doet. En dan zeg ik: laten wij als FNV dan maar de voorzet geven en 5 procent meer loon eisen.’

Aldus Michael Faasen, winkelmedewerker bij Albert Heijn, tevens ondernemingsraadlid, én kaderlid van FNV Handel.

VIDEOFILMPJE

Faasen treedt op in een recent opgenomen videofilmpje van de bond waarin hij en andere kaderleden de kijker uitleggen waarom de lonen en andere arbeidsvoorwaarden in de nieuwe supermarkt-cao (VGL-cao) aanzienlijk beter moeten. Eerder al maakte de bond een soortgelijk, zeer succesvol Kerstfilmpje onder de titel “Welke held kan deze kerst nog redden?”. De beide filmpjes zijn bedoeld om het publiek te wijzen op de hoge werkdruk en de lage lonen in de supermarkten. Ze zijn te vinden op de website van de bond en op de Facebookpagina FNV Supermarkt.

INZET

Het was op het moment van schrijven van dit artikel nog niet helemaal duidelijk wanneer het al eerder geplande cao-overleg precies zou gaan starten, maar lang zou het niet meer duren. Ook de inzet van de bond (oftewel de cao-eisen) lag nog niet helemaal vast. Al was al wel duidelijk dat FNV Handel 5 procent meer loon wil, én dat de jeugdlonen voor 15-, 16- en 17-jarigen moeten worden opgetrokken naar het loon van 18-jarigen. En dat al deze jongeren ook daarna elk jaar financieel weer een stap omhoog zetten.

AAN DE CAO-TAFEL

Carin Steenbergen zal als lid van de FNV cao-commissie ook fysiek aan de onderhandelingstafel aanschuiven. Samen met twee kaderleden van andere supermarktketens en natuurlijk de vakbondsbestuurders Mari Martens en Michiel Al. ‘Wij adviseren onze bestuurders over praktische zaken. Bijvoorbeeld hoe bepaalde voorstellen van de werkgevers kunnen uitpakken op de werkvloer. Dan weten de bestuurders waar ze mee kunnen instemmen of niet.’

Bij de twee vorige overleggen zat Steenbergen ook aan de cao-tafel. ‘De uitkomsten daarvan waren voor FNV Handel zeer onbevredigend. De laatste cao hebben we zelfs helemaal niet getekend, omdat we die te slecht vonden. Het CNV tekende wel, en daarmee was die cao een feit. Voor de komende ronde hebben de bestuurders van FNV en CNV afgesproken nauw samen op te trekken en voor 5 procent te gaan. Ik hoop werkelijk dat deze samenwerking stand houdt. Verder gaan we natuurlijk de zondagstoeslag behouden, ondanks dat de werkgevers tijdens de vorige onderhandelingen hebben aangegeven dat ze de toeslag ter discussie gaan stellen. Maar ik vind net als alle andere FNV’ers dat die gewoon moet blijven.’

Deel deze pagina