WINKELSTRAAT

FACEBOOKPAGINA VOOR ALLE WINKELMEDEWERKERS

Tekst Ronald de Kreij Beeld Facebook

“Hallo winkelmedewerkers van Nederland! Dit is de Facebooksite van FNV Winkelstraat.” Met deze woorden opende FNV Handel op 16 maart jongstleden de nieuwe Facebookpagina voor iedereen die in een winkel werkt.

Het was een mooi voorbeeld van goede timing en doortastend handelen. De datum van de lancering van FNV Winkelstraat was namelijk geen toeval. Een dag eerder, op zondag 15 maart, werd in verband met het coronavirus de “intelligente lockdown” van Nederland doorgevoerd. Een groep kaderleden van de vakbond begreep direct dat dit binnen vrijwel de gehele detailhandel tot vergelijkbare vragen van collega-winkelmedewerkers zou leiden. De kaderleden besloten deze vragen, de antwoorden daarop én aanvullende informatie op de Facebookpagina bijeen brengen.

CORONA EN MEER

Maar FNV Winkelstraat is méér dan alleen een reactie op de coronacrisis. De kaderleden willen ook opkomen voor verbeteringen voor winkelmedewerkers. Op de Facebookpagina delen zij daarom ook informatie over acties, nieuws uit de sector en wat winkelmedewerkers moeten weten over hun rechten. De kern van hun boodschap: alleen door de handen ineen te slaan kunnen winkelmedewerkers verbeteringen afdwingen binnen hun concern of branche.

ONVEILIG

FNV Winkelstraat had geen lange aanloop nodig om bekendheid te verwerven. De FNV-kaderleden maakten de start ervan bekend via sociale media, en al snel meldde zich een groeiende groep bezoekers op de Facebookpagina. Bijvoorbeeld de enquête naar de vraag hoe veilig de winkelmedewerkers zich in deze coronatijden op hun werk voelen, werd massaal ingevuld. Van de winkelmedewerkers die meededen aan de poll, verklaarde 40 procent niet veilig te kunnen werken in de winkel. Velen van hen stuurden ook persoonlijke berichten. Veel winkels nemen wel de nodige maatregelen, maar het zijn vooral de klanten die zich niet gedragen: schelden, rennende kinderen, onbeschoft gedrag. Veel werkgevers zijn dus wel goed bezig, maar zij zijn er óók verantwoordelijk voor om klanten die een risico vormen aan te pakken. Bijvoorbeeld door een beveiliger in te schakelen.

Benieuwd naar meer informatie en tips? De Facebookpagina van FNV Winkelstraat is te bereiken via: https://www.facebook.com/FNVwinkelstraat/

Deel deze pagina