WEEK VAN DE VAKBOND

FNV HANDEL PROFILEERT ZICH

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

Kaderleden en bestuurders van FNV Handel hebben de Week van de Vakbond aangegrepen om hun bond op de kaart te zetten bij hun collega’s in de winkels en distributiecentra. In de laatste week van april hielden ze een belactie en brachten bedrijfsbezoeken in Utrecht, Zwolle en Amsterdam.

De Week van de Vakbond werd FNV-breed in heel het land gevierd. Werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden uit vrijwel alle sectoren binnen de bond organiseerden gerichte activiteiten– ingevuld naar eigen inzicht – en voerden actie tegen de groeiende ongelijkheid in Nederland. Het sluitstuk van de week was de viering van de Dag van de Arbeid op zondag 1 mei in Utrecht.

Wanneer mensen zich beter organiseren, bijvoorbeeld binnen een vakbond, kunnen zij écht een vuist maken tegen de groeiende kloof tussen arm en rijk, zo is de overtuiging van de FNV. Ook weet de bond dat zeker een half miljoen mensen open staat voor het lidmaatschap van de FNV, maar dat zij hiervoor alleen nog nooit zijn gevraagd. Door zich in de laatste week van april extra opvallend te presenteren, hoopt de bond ook voor deze mensen een rol te kunnen gaan spelen.

Gerichte activiteiten

FNV Handel heeft in de Week van de Vakbond gekozen voor gerichte activiteiten die de bond lieten zien als herkenbaar en laagdrempelig, maar bovenal dichtbij haar leden zodat die zich gesterkt weten in hun lidmaatschap. Het werd een week vol inspirerende gesprekken, verdiepingssessies, nieuwe contacten en inzichten die FNV Handel straks zal gebruiken voor het ledenplan waaraan nu nog wordt gewerkt.

FNV Handel-bestuurder Ozcan Colak spreekt met werknemers van Ikea tijdens de Week van de Vakbond.

HET SLUITSTUK VAN DE WEEK WAS DE VIERING VAN DE DAG VAN DE ARBEID

Deel deze pagina