BOUWMARKTEN

‘MEER LOON MOET IN NIEUWE CAO DHZ’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Arjan Schenkel

DE BELANGRIJKSTE FNV-EISEN: 5 PROCENT MEER LOON, SCHOLINGSAFSPRAKEN EN GOED OUDERENBELEID'

Praxis-medewerker Arjan Schenkel voelt zich door zijn werkgever gewaardeerd voor zijn inzet tijdens de coronacrisis. Schriftelijke bedankjes, taarten op het werk… ‘En nu, met de komst van een nieuwe cao voor al het personeel van de bouwmarkten, kan die waardering ook op een andere manier geuit worden’, vindt hij. ‘Financieel.’

Het getuigt van weinig goede smaak om te wijzen op de “voordelen” van de coronacrisis. Vast staat echter wel dat de crisis wat betreft de detailhandel in ieder geval de supermarkten en bouwmarkten geen windeieren heeft gelegd. Duidelijker geformuleerd: die hebben gigantisch goed gedraaid. Veel beter dan in “normale” tijden. De winsten die toch al aanzienlijk waren, zijn alleen maar verder toegenomen. ‘Toch is de cao voor de Doe Het Zelf-branche altijd een minimale cao geweest’, vertelt Arjan Schenkel. ‘De mensen verdienen op of net boven het minimumloon. Daar mag écht wel wat bij. Zeker nu. In de eerste plaats omdat de bouwmarkten de afgelopen tijd bijzonder goed geboerd hebben. In de tweede plaats omdat de cao zoals gezegd zo minimaal is.’

Arjan Schenkel: ‘De cao voor de Doe Het Zelf-branche is altijd een minimale cao geweest.’

STROPERIG

Schenkel werkt als afdelingsverantwoordelijke bij de Praxis in het Overijsselse Dedemsvaart en is daarnaast kaderlid van FNV Handel. In deze laatste functie neemt hij naast FNV-bestuurder Marian Beldsnijder deel aan het cao-overleg, samen met nog drie andere kaderleden uit de DHZ-sector. Dat overleg is onlangs van start gegaan. Aan de cao-tafel zijn de komende periode harde noten te kraken. ‘Wat betreft het loon bijvoorbeeld gaan we als FNV voor 5 procent erbij. Wij vinden dat die ruimte er is – zie de goede resultaten van de bouwmarkten – maar de werkgevers roepen nu al dat dit niet kan omdat de omzetten straks zullen teruglopen vanwege een krimpende economie. Tja, als je zo redeneert en uitgaat van wat later misschien nog eens komen gaat, kom je nooit tot fatsoenlijke loonsverhogingen. Dus wij houden vast aan die 5 procent. Ook als blijk van waardering voor de inzet en betrokkenheid van het personeel. Maar dat we die loonsverhoging er niet zonder slag of stoot bij zullen krijgen, staat wel vast.’

OUDERENBELEID

Iets anders wat de bond hoopt te bereiken, is afspraken maken over goed ouderenbeleid. ‘Dat is belangrijk, want de groep oudere medewerkers wordt steeds groter. We vinden dat deze bouwmarktmedewerkers gezond hun pensioenleeftijd moeten kunnen halen.’ In het verlengde van dit laatste pleit FNV Handel ook voor goede scholingsafspraken voor al het personeel. Schenkel: ‘We denken aan een vakopleiding waar niet alleen theorie wordt gegeven, maar waar ook de praktijk wordt geoefend. Zodat jonge instromers weten waarover ze praten als ze klanten adviseren, en dat ouderen kunnen doorgroeien naar plekken waar hun senioriteit beter tot zijn recht komt.’ Schenkel hoopt dat er snel een cao-akkoord ligt. ‘De vorige cao-ronde heeft anderhalf jaar geduurd’, herinnert hij zich. ‘Dat proces verliep ontzettend stroperig. De werkgevers waren behoorlijk verdeeld. Nu zitten aan werkgeverszijde een aantal nieuwe gezichten. Dat helpt misschien om het proces deze keer wat soepeler te laten verlopen. Ik hoop het in ieder geval.’

Deel deze pagina