SUPERMARKTEN

LOON OP NR 1 IN OVERLEG SUPERMARKT-CAO

Tekst Ronald de Kreij Beeld Shutterstock, coronaproof selfies

SUPERMARKTMEDEWERKERS VERDIENEN HOE DAN OOK BETER

In het overleg over een nieuwe supermarkt-cao heeft het loon van de medewerkers wat FNV Supermarkten betreft absolute prioriteit. De bond gaat voor 5 procent erbij.

Binnenkort starten de onderhandelingen over een nieuwe supermarkt-cao. Topprioriteit van de FNV is een goede loonsverhoging voor alle supermarktmedewerkers. De bond vindt dat zij de afgelopen jaren veel te veel zijn achtergebleven bij de inflatie en loonontwikkeling in andere sectoren. Dat moet nu gedeeltelijk gerepareerd worden met een eerste flinke stap van plus 5 procent.

MEER WENSEN

Maar de bond heeft meer wensen. Aanpassing van het loongebouw bijvoorbeeld waarbij de leeftijdscategorie 15 tot en met 18 jaar het loon van een 19-jarige gaat verdienen. Aansluitend moeten ze in twee stappen kunnen doorgroeien naar het vakvolwassen loon op 21-jarige leeftijd. Ook wil de bond dat er niet (verder) getornd wordt aan de toeslagen. Sterker nog, FNV Supermarkten gaat met de werkgevers praten over compensatie van eerder geschrapte toeslagen. Dat betekent naast de zondagtoeslag van 100 procent tevens 50 procent voor werken op zaterdag en een toeslag voor gewerkte uren op doordeweekse dagen tussen 20.00 uur en 08.00 uur. Vakbondsbestuurder Mari Martens en zijn collega Michiel Al zullen de onderhandelingen namens de FNV trekken. Zij worden aan de onderhandelingstafel bijgestaan door drie ervaren kaderleden (lees hun persoonlijk belangrijkste cao-wensen hieronder).

DRIETRAPSRAKET

In de aanloop naar het cao-overleg hebben vertegenwoordigers van de bond tijdens de zomermaanden in diverse steden van het land supermarktmedewerkers opgezocht. Om kennis te maken, te vertellen over de bond én hen te bevragen over hun specifieke cao-wensen. Daarnaast ondersteunt FNV Supermarkten actief de campagne Voor14, waarbij wordt ingezet op verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro per uur. Dit alles bij elkaar vormt de “drietrapsraket” waarmee FNV Supermarkten aanstuurt op een aanzienlijke verbetering van het inkomen van supermarktmedewerkers: eerst voorlichting over de nieuwe cao, vervolgens fatsoenlijke cao-afspraken met onder meer 5 procent meer loon en tenslotte de politiek ervan overtuigen dat het wettelijk minimumloon verhoogd moet worden naar 14 euro per uur. De stip op de horizon is hiermee duidelijk: supermarktmedewerkers en alle anderen met een minimaal inkomen verdienen hoe dan ook beter.

WENS: EINDELIJK EEN FATSOENLIJKE LOONSVERHOGING

Wie: Carin Steenbergen Wat: medewerker Lidl Ook: lid cao-commissie FNV Supermarkten Reden wens: ‘De winsten van de supermarkten zijn de afgelopen jaren alleen maar verder gestegen tot gigantische hoogten. Maar wij, de medewerkers, worden al jaren met een kluitje in het riet gestuurd. Mijn absolute topprioriteit bij het komende cao-overleg is daarom eindelijk weer eens een fatsoenlijke loonsverhoging. En dan heb ik het niet over een lullige 2 procent. Meer. Aanzienlijk meer. Daarnaast wens ik dat op zijn minst de zondagtoeslag behouden blijft. De werkgevers wilden die vorig jaar al schrappen, maar dat ging toen niet door omdat ze een snel akkoord wilden. Ik denk dat de werkgevers dit voorstel dit jaar weer ter sprake zullen brengen.

WENS: KOOPKRACHTVERBETERING

Wie: Maurice Toes Wat: medewerker AH Ook: lid cao-commissie FNV Supermarkten Reden wens: ‘We hebben een vitaal beroep. Een beroep dus dat van belang is voor het kunnen laten doordraaien van de economie in tijden van crisis. Dat mag dan ook wel gewaardeerd worden. In geld dus. Onze loonontwikkeling is de laatste jaren slecht geweest. De inflatie was in sommige jaren zelfs hoger dan wat wij er in procenten hebben bijgekregen. Dit leverde geen koopkrachtverbetering op voor ons als supermarktmedewerkers. Ik denk dat we dit nu maar eens goed moeten rechtzetten. Daarom gaan we als FNV voor 5 procent erbij.’

WENS: WAARDERING UITGEDRUKT IN GELD

Wie: Alwin Roobeek Wat: medewerker Aldi Ook: lid cao-commissie FNV Supermarkten Reden wens: ‘We hebben keihard gewerkt tijdens de coronacrisis. Daarvoor hebben we applaus ontvangen van het publiek en schouderklopjes van de werkgevers. Maar nu mag die waardering ook wel eens uitgedrukt worden in geld. We gaan voor 5 procent. Toch verwacht ik op dit punt de nodige tegenwerking. De werkgevers klagen nu al. Onterecht, want de winsten zijn giga, maar klagen hoort er kennelijk bij. Bovendien lijkt het werkgeverskamp verdeeld. Er loopt een scheidslijn tussen de grote jongens en de kleinere zelfstandige supermarkten. Maar goed, we zullen zien hoe het straks allemaal aan de onderhandelingstafel uitpakt.’

Deel deze pagina