VOORWOORD

VOOR14

Omdat de werknemers in de detailhandel er jarenlang in koopkracht op achteruit zijn gegaan, is nu de tijd aangebroken om de achterstand in te halen. De sector is volwassen geworden, en de supermarkten mogen zich zelfs onderdeel van een “cruciale branche” noemen, zo weten we sinds de coronacrisis. In zo’n sector moeten we het belangrijke werk niet door onderbetaalde jongeren laten uitvoeren. Maar door (vak)volwassen medewerkers die weten hoe zwaar hun verantwoordelijkheid weegt tegenover de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van de producten.

Het ligt dus voor de hand dat we als FNV Handel tijdens de komende cao-overleggen in de sector gaan voor 5 procent meer loon. En even logisch is het dat we in de supermarktbranche daarnaast inzetten op afschaffing van alle minimum jeugdlonen tot 18 jaar. Iedere jonge supermarktmedewerker moet gezien zijn verantwoordelijkheid een volwassen loon kunnen verdienen.

TWEEDE KAMER

Als we dit bereiken, dan is dit alles in mijn optiek nog slechts een eerste stap. Het is de opmaat naar wat we in de FNV-campagne Voor14 nastreven: minimaal 14 euro per uur voor iedereen. Hiervoor moeten we niet aan de cao-tafel bij de werkgevers zijn, maar bij de politiek in het gebouw van de Tweede Kamer. Den Haag is dan ook precies de stad waar ik als voorzitter van de Sectorraad Handel regelmatig te vinden ben, samen met mijn FNV-bestuurder(s). Ons doel: individuele Kamerleden, en daarmee hun partij, overtuigen van ons standpunt dat het wettelijk minimum jeugdloon naar minimaal 14 euro per uur moet worden getild.

EERLIJKER VERDELEN

Lukt dit? Ja, al zijn er Kamerleden die na eerdere toezeggingen soms angstvallig terugkrabbelen. Maar die nodigen we straks gewoon weer uit tijdens een vergadering van de sectorraad in ons vakbondshuis in Den Haag – op vijftig meter van de Tweede Kamer – om te komen meepraten over wat er allemaal speelt in onze sector. Die uitnodiging valt in goede aarde. Zeker nu de Kamerleden weten dat ook de farmaceutische groothandel onder FNV Handel valt, en dat die sector sinds – alweer – de coronacrisis onder een vergrootglas ligt. Tot slot dit. In de farmaceutische en de supermarktsector worden miljarden winst gemaakt. Alle supermarktbazen staan in de top van de Quote500. Dan denk ik: kom op, laten we de koek wat eerlijker verdelen. Hoe wij dit laatste als FNV denken te bereiken, lees je verderop in dit magazine. Veel leesplezier!

Ronald van der Flier, medewerker Lidl en voorzitter Sectorraad FNV Handel