De beste wensen!

tekst Ronald de Kreij en beeld Jan Lankveld

Wie: Ronald van der Flier, medewerker Lidl en voorzitter Sectorraad FNV Handel
Wat: wenst respect van de werkgevers voor hun medewerkers

‘Mijn grootste wens is dat de werkgevers hun personeel eindelijk eens gaan zien als meer dan een kostenpost en dat de medewerkers het respect krijgen waar ze al jaren op zitten te wachten. De overheid roept al een hele tijd dat de lonen omhoog moeten. En dat meer mensen een vaste baan moeten krijgen. Maar de werkgevers horen het niet of willen het niet horen. Ondanks de forse personeelstekorten. Dan denk je: misschien helpt het als je eens wat aardiger bent voor je personeel. Maar nee hoor, niks. Waarom niet? De winsten zijn gigantisch en de loonkosten bedragen gemiddeld maar 3 procent van de omzet. Geef je je medewerkers 5 procent erbij, zoals de FNV wil, dan wordt dat nauwelijks meer. Zelfs verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur, zoals de bond eveneens wil, zal de loonkosten met maar een paar tienden van een procent verhogen. Dus waar hebben we het over?’

‘Een ander probleem is dat winkelpersoneel geacht wordt zo’n beetje dag en nacht voor de baas klaar te staan. Ook op feestdagen. Het is een wonder dat ze het pikken. Boeren, bouwers en docenten trekken massaal naar Den Haag, maar in de detailhandel blijft het stil. Er heerst angst. Daarom heb ik nog een wens. Ik hoop dat de winkelmedewerkers in 2020 over hun angst heen durven stappen en alle verbeteringen die zij in hun werk wensen nog datzelfde jaar voor elkaar krijgen.’