VAKBONDSSUCCES-4

GEDULD MET EEN BIG SMILE

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

Successen liggen niet zomaar voor het oprapen. Daar moet je wel wat voor doen. En geduld hebben. De medewerkers van Big Bazar zijn op de goede weg. Er is inmiddels een groep van kaderleden gevormd die het voortouw neemt. Het doel: ervoor zorgen dat de medewerkers hun Big Smile weer terug krijgen.

Henri Hagting, medewerker Big Bazar in Leeuwarden: ‘Een jaar geleden, in december 2019, kregen we net voor de drukste week van het jaar een brief van de directie met het bericht dat toeslagen er af zouden gaan, de maaltijdvergoeding werd verlaagd, de compensatie-uren voor de koopavonden werden afgeschaft en nog zo wat zaken. Dat kwam natuurlijk hard aan. We gaan er hierdoor honderden euro’s per jaar op achteruit, soms wel meer dan duizend. En dat terwijl we de hele coronacrisis aan het werk zijn. In totaal levert deze loondump de directie 750.000 euro op.’ ‘We kregen te horen dat de directie aangepaste arbeidsvoorwaarden had afgesproken met de ondernemingsraad. Kennelijk is er in het hoofdkantoor gedacht: we maken even een arbeidsvoorwaardenregeling, en het is geregeld. De ondernemingsraad had er mee ingestemd, was de boodschap. Maar de or bestaat uit nog maar twee mensen. Die zouden onder de medewerkers een klankbord hebben gehouden waaruit zou blijken dat ook wij akkoord waren. Nou niet dus. Het enige wat ons is gevraagd, is wat of we onze personeelskorting wilden behouden. Ja, natuurlijk!’

‘Ik ben al enige tijd kaderlid van FNV Handel, dus ik heb met een aantal collega’s de bond gevraagd of Big Bazar dit zomaar kon en mocht doen. Nee dus. De bond heeft de kwestie vervolgens goed opgepakt en is een campagne gestart met als slogan dat de medewerkers van Big Bazar hun Big Smile weer terug willen krijgen. Medio augustus hebben we actie gevoerd bij het hoofdkantoor. Ook hebben we een petitie aan de directie overhandigd. Dit alles heeft helaas nog niet opgeleverd wat we graag willen. Dus we gaan door.’ ‘We zijn natuurlijk ook meer leden gaan werven, zodat we als vakbond sterker staan. Maar onze hoogste baas heeft liever niet dat we met de FNV praten. Jammer. Hoe mooi zou het wel niet zijn als we er gezamenlijk met elkaar uitkomen en iedereen weer met plezier aan het werk gaat?’ ‘Ik hoop dat we de komende tijd voldoende leden inschrijven om écht een vuist te kunnen maken. We hebben in ieder geval al een kadergroep kunnen vormen van actieve vakbondsleden. Maar veel van onze collega’s zijn helaas bang. Ze denken dat ze hun baan verliezen als ze opkomen voor hun rechten. Maar niets doen en met tegenzin naar je werk gaan, is wat mij betreft ook geen optie. Ik geloof écht dat alles ten goede zal keren als we met elkaar doorzetten.’

‘HOE MOOI ZOU HET WEL NIET ZIJN ALS WE ER GEZAMENLIJK MET ELKAAR UITKOMEN’