VAKBONDSSUCCES-6

DUBBEL SUCCES BIJ IKEA

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

De medewerkers van Ikea krijgen er in de nieuwe eenjarige cao die loopt tot 1 oktober 2021 2,8 procent meer loon bij. Bij een goede beoordeling komt daar 0,2 tot maximaal 0,3 procent bij. Maar dat is niet het enige waarom het afsluiten van deze cao als een vakbondssucces kan worden bestempeld.

Remco Vleghert, medewerker bij Ikea in Delft: ‘Lang leek het er op dat FNV Handel ook deze cao niet zou gaan ondertekenen, net als de vorige. Ikea wilde alleen iets aan het loon en het pensioen doen. Wij wilden ook goede afspraken over vermindering van de werkdruk, de vakbondsfaciliteiten, het roosteren, beschikbaarheid, opleidingen, dat soort dingen.’ ‘Het overleg, waar ik ook bij zat, verliep vooral in het begin stug. Een beetje in de verwijtende sfeer en soms spande het er zelfs om. Maar uiteindelijk brak het open na een confrontatie tussen de FNV en Ikea. Een storemanager van Ikea, een mensenmens, iemand die de praktijk goed kent, zag het belang van goede afspraken met ook de FNV. Hij heeft waarschijnlijk de andere vertegenwoordigers van Ikea overtuigd om water bij de wijn te doen waardoor het overleg een positieve draai kreeg.’

‘Voor nu, voor deze situatie als gevolg van de coronacrisis, vind ik dat we een mooie cao hebben afgesloten. Temeer omdat we ook hebben voorkomen dat de pensioenpremie komend jaar fors omhoog gaat. Een werkgroep gaat nu verder met de pensioenen aan de slag, zodat we bij het volgende cao-overleg goede afspraken kunnen maken in het kader van het Pensioenakkoord.’ ‘We gaan het komend jaar ook aan de slag met het uitwerken van de protocolafspraken rond de invloed van medewerkers op de roosters, het beperken van de beschikbaarheid, duurzame inzetbaarheid en het niet goed functionerende beoordelingssysteem. Er worden pilots gestart zodat we ook over deze onderwerpen in de volgende cao afspraken kunnen maken. Dat is winst, eindelijk, want we willen dit al heel lang. Een dubbel succes eigenlijk, want zoals gezegd heeft FNV Handel de vorige cao niet getekend. Die vond de bond niet goed genoeg.’ ‘Ik heb uiteindelijk het gevoel overgehouden dat Ikea dingen écht beter wil gaan doen. Of dat gevoel klopt zal het komend jaar blijken. Dus als je mij vraagt naar wat ik hoop voor volgend jaar, dan zeg ik: vol verwachting klopt mijn hart.’

‘VOOR DEZE SITUATIE VIND IK DAT WE EEN MOOIE CAO HEBBEN AFGESLOTEN’