VOORWOORD

SUCCESSEN VIEREN

Marjo Bongers, kaderlid van FNV Handel, blikt vooruit naar het nieuwe jaar 2021. Haar nieuwjaarswens: nog meer vakbondssuccessen.

We naderen het eind van het jaar 2020, het nieuwe jaar lonkt. Tijd om de balans op te maken én vooruit te kijken. We hebben als FNV Handel prachtige successen geboekt het afgelopen jaar: cao-successen (o.a. Etos), successen op het gebied van werknemersrechten (o.a. Blokker) en successen op het gebied van ledencontacten en ledenwerving (o.a. Lidl). Ook bij mijn eigen werkgever Ikea hebben we een mooie cao kunnen afsluiten met goede afspraken. Een dubbel succes eigenlijk, wanneer je bedenkt dat FNV Handel de vorige cao niet heeft getekend omdat de bond de afspraken daarin simpelweg veel te slecht vond.

BOZE WERKNEMERS

Waar komen al deze successen zo opeens vandaan? In 2019 sloten werkgevers nog wel eens achter de rug van FNV Handel om slechte cao’s met andere vakbonden. Dat we nu wél aan tafel zitten, heeft volgens mij te maken met boosheid onder de werknemers. Ze zijn het zat. Ze werken met te weinig en niet goed opgeleide collega’s, de gevraagde beschikbaarheid is te hoog waardoor de balans tussen werk en privé onder druk staat, en vooral het gebrek aan waardering stuit velen al langere tijd tegen de borst. Als je vervolgens ziet dat er forse omzetten worden gemaakt waar je als werknemer amper iets van terugziet in je loon, is de maat helemaal vol. Maar boosheid alleen is niet genoeg om tot successen te komen. Die boosheid moet gebundeld worden om, op het moment dat het nodig is, gezamenlijk in actie te komen. Als groep kun je écht iets afdwingen, zoals blijkt uit de genoemde successen. FNV Handel heeft samen met de kadergroepen veel tijd en energie gestoken in het organiseren van mensen. Niet alleen binnen de bedrijven apart, maar ook door ons binnen onze sector samen te verenigen in FNV Winkelstraat. Dat hier vervolgens de vruchten van geplukt kunnen worden, geeft mij als kaderlid enorm veel energie.

BIG SMILE

We staan aan de vooravond van Kerst. Dit is niet de tijd om boos te zijn, maar meer voor 'een big smile' (zie het artikel over Big Bazar verderop in dit magazine). Daarom vieren we in dit nummer van FNV Handel Magazine onze successen van het afgelopen jaar. Helaas is er onvoldoende ruimte om ze allemaal te benoemen. Maar wat zeur ik, dat is juist weer heel erg goed! Na Kerst komt het nieuwe jaar, de tijd om vooruit te kijken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in 2021 successen zullen kunnen vieren. Een mooie nieuwe supermarkt-cao bijvoorbeeld. En voor de Doe Het Zelf-branche. Twee sectoren waar de werknemers tijdens de coronacrisis keihard hebben gewerkt en waar ook zeer forse winsten geboekt zijn. Hopelijk kan het personeel hiervan meeprofiteren. Ik wens jullie veel inspirerend leesplezier, alvast hele fijne feestdagen en een succesvol nieuw jaar.

Marjo Bongers kaderlid werkzaam bij Ikea Heerlen

Deel deze pagina