WERKDRUK LIDL

VRAAGJE: BLIJF JE OF BEZWIJK JE?

Tekst Ronald de Kreij Beeld FNV

LIDL WIL EEN FULL-SERVICE SUPERMARKT ZIJN, MAAR DE BEDRIJFS-PROCESSEN ZIJN NOG STEEDS INGERICHT OP EEN DISCOUNTER

De werkdruk bij Lidl is veel te hoog, zo heeft FNV Handel onlangs opnieuw geconstateerd tijdens een campagneweek waarin winkels en distributiecentra werden bezocht. De bond trekt daarom opnieuw aan de bel. Nu onder het motto “Blijf je of bezwijk je”.

Al een enkele keren eerder heeft FNV Handel bij de hoogste bazen van Lidl in Nederland aandacht gevraagd voor de veel te hoge werkdruk voor de medewerkers. Tot op heden zonder resultaat, zo leerde de recente campagneweek opnieuw.

Tijdens de campagneweek bezocht vakbondsbestuurder Fatma Bugdayci samen met FNV-collega Simon van der Stoel en een wisselende groep kaderleden diverse winkels en distributiecentra van Lidl in het hele land. ‘Als je dan in een winkel komt’, vertelt ze, ‘en je ziet zelfs de filiaalmanager achter de kassa zitten, dan weet je: hier is iets niet goed. Dat mag namelijk niet. Stel nu dat iemand flauwvalt in de winkel. Wie biedt er dan hulp? De winkelmanager, of in ieder geval één ander persoon moet op de werkvloer beschikbaar zijn voor het geval van calamiteiten. Maar iedereen zit achter de kassa omdat er niemand anders is om dat werk te doen. Zo heb ik ook Lidl-medewerkers gesproken die aangaven met enige regelmaat in hun vrije tijd naar de winkel terug te komen om het werk af te ronden dat ze in hun reguliere werktijd niet hebben kunnen afkrijgen.’

TREFFENDE VOORBEELDEN

Het zijn treffende voorbeelden van het tekort aan medewerkers waar Lidl mee kampt en dat leidt tot een te hoge werkdruk voor de mensen die nog wel beschikbaar zijn. ‘Werkdruk is overigens niet alleen je werk niet af kunnen krijgen’, vult Meinte de Vries aan. ‘Het is ook te veel moeten doen in korte tijd.’

Meinte werkt bij Lidl in Franeker en is een van de vakbondskaderleden die aan de FNV-campagneweek hebben deelgenomen. ‘In deze week hebben we veel collega’s gesproken en vragen gesteld. De verhalen die we hebben gehoord zijn vergelijkbaar. Minder handjes, veel uitval en een daardoor hoge werkdruk. Ik herken dat. Zelf heb ik ook regelmatig wel een reden om over te werken. Maar dat doe ik niet altijd. Tenzij het echt niet anders kan. Anders komt een deel van de druk bij de leidinggevende terecht. Want die moet door. Die is verantwoordelijk dat de beoogde productiviteit wordt gehaald. Dat is zwaar hoor. We hebben in de winkels die we hebben bezocht dan ook diverse leidinggevenden gesproken die zelfs overwegen om deze reden hun functie op te geven.’

Het zijn overigens niet alleen de leidinggevenden die een signaal lijken te willen geven met een dreigend vertrek. ‘Er staan veel vacatures open’, zegt FNV-beleidsadviseur Veilig en Gezond Werken Simon van der Stoel. ‘Dat komt doordat een flink aantal medewerkers inmiddels al met de voeten heeft gestemd. Werkdruk is misschien dan wel niet echt tastbaar, maar de medewerkers voelen het wel en gaan daar vervolgens naar handelen: ze gaan weg.’

FULL SERVICE SUPERMARKT

De oorzaak van de werkdruk ligt volgens Fatma in een besluit van Lidl waar de FNV al eerder op gewezen heeft: ‘Lidl profileert zich nu als een full-service supermarkt, zoals Albert Heijn en Jumbo. Er zijn duizenden producten bijgekomen en van het personeel wordt verwacht dat ze daarnaast voortaan service aan de klant verlenen. Maar de bedrijfsprocessen zijn nog steeds ingericht op een discounter. Om een verdere leegloop van medewerkers tegen te gaan en de druk een beetje van de ketel te halen, willen wij dat de processen zo worden ingericht dat ze passen bij de nieuwe praktijk.’

‘Het argument dat Lidl geen personeel kan vinden, snijdt geen hout’, vult Simon aan. ‘Door de productienormen kunnen filiaalmanagers niet naar eigen inzicht personeel inzetten. Daarnaast zijn goede werkgevers juist in staat om hun personeel te behouden. En dat ben je als je een eerlijk loon biedt en je houdt aan de FNV-definitie van goed werk. Dus het management van Lidl weet wat het in dit opzicht te doen staat.’

Ook Meinte heeft een opbouwend voorstel: ‘Verlaag de productiviteitsnorm. Immers, de geplande omzet gedeeld door de productiviteit bepaalt het aantal mensen in de winkel. Verlaag je de productiviteit – zodat de medewerkers meer tijd krijgen om service en advies te verlenen – dan verhoog je daarmee het aantal uren dat je mensen nodig hebt op de werkvloer, en daarmee ook het aantal medewerkers. Dat drukt de werkdruk.’

ENQUÊTE

In aanloop naar opnieuw een dringend advies om de werkdruk aan te pakken is de bond een nieuwe enquête gestart onder de veelzeggende titel “Blijf je of bezwijk je (onder de werkdruk)”. ‘Het is een relatief korte enquête’, vertelt Simon, die de vragenlijst samen met Fatma heeft opgesteld. ‘De uitkomsten zullen we verwerken tot een verslag met eveneens aanbevelingen voor verbeteringen.’ Fatma: ‘We hebben trouwens al eerder soortgelijke rapporten opgesteld en overhandigd’.

Tijdens de afgelopen campagneweek zijn al flink wat enquêteformulieren ingevuld, maar de vragen staan nu ook online. Ze zijn te vinden op de Facebook-pagina van de Lidl-kadergroep. Als FNV-lid werkzaam bij Lidl kan je jezelf hiervoor vrij eenvoudig aanmelden. Zoek op Facebook naar FNV Kadergroep Lidl of stuur een mail naar lidlkadergroep@gmail.com. Daar kan je overigens ook terecht met andere vragen die verband houden met je werk bij Lidl.

FNV-kaderleden tijdens de campagneweek. Tweede van rechts Meinte de Vries, op de voorgrond van deze 'selfie' FNV-bestuurder Fatma Bugdayci.

SIMON VAN DE DER STOEL: ‘HET ARGUMENT DAT LIDL GEEN PERSONEEL KAN VINDEN, SNIJDT GEEN HOUT’

Deel deze pagina